top of page
WhatsApp Image 2022-06-26 at 8.35.16 PM.jpeg

Tinne Michielsen

Ik ben Tinne getrouwd met Vincent en mama van 2 toffe tieners. Ik ben 40 jaar, afkomstig uit Hoogstraten en woon in Sint-Job-in-'t-Goor.

Geholpen door mijn gevoelige zintuigen voel ik erg goed wat mensen nodig hebben.

Ik ben geschoold als maatschappelijk werker, autisme-expert en thuis in beelddenken, hoogbegaafdheid, schooluitval, alternatieve trajecten en nieuwe autoriteit. Een hele rugzak vol die van onschatbare waarde is tijdens de coachingsessies.

Ik ben trotse mama van 2 kinderen met heel wat etiketjes (Autisme, hoogbegaafdheid, AD(H)D, diabetes type 1, angststoornis,….) Twee prachtige kinderen met elk een heel hobbelig traject. Zij leerden me al lang geleden dat er vele wegen bestaan naast de hoofdweg. Na wat moeilijke jaren met depressie, schooluitval en zelfs een opname voor onze zoon bewandelen wij nu fier andere wegen.

Zoonlief gaat ondertussen naar het hoger onderwijs en onze dochter doet een combinatie van examencommissie, school en TOAH. Dankzij deze keuzes kan zij al haar talenten ontwikkelen, kan ze haar intellectuele capaciteiten ten volle benutten en lukt het ook om plezier te beleven aan haar hobby’s.

Dankzij de uitdagingen die onze kinderen mee brachten hebben wij als koppel vzw Wijland opgericht. Vele jaren hebben we er jongeren en gezinnen begeleid die niet (voltijds) naar school gaan. We boden er een alternatieve dagbesteding en bouwden bruggen tussen het thuisfront en de scholen van deze jongeren. Door af te wijken van de normale wegen, kregen al deze jongeren terug volop groei en leerkansen. Ondertussen is vzw Wijland er niet meer omdat we de subsidiëring niet rond krijgen.

In mijn zoektocht naar meer verbinding en duurzame oplossingen voor jongeren en ouders die vastlopen voltooide ik de opleiding tot Individueel Emotioneel Begeleider. Een grote meerwaarde dankzij o.a. het werken met materialen. Dit maakt visueel duidelijk waar de pijnpunten zitten waardoor je er ook beweging in kan brengen.

Ik werk met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen met een systemische bril op. Vaak in gezinnen waar mens echt vast zit in patronen. We brengen beweging in situaties die vaak al lang om aandacht vragen.

Ik ben verder een krak in organisatie, administratie, wetgeving,... en dankzij deze talenten kan ik jullie ook ondersteunen in het administratieve luik. Deze vaardigheden zet ik ook in om scholen, clb's, ouders en jongeren te begeleiden bij hun zoektocht naar een gepast plekje. Nog veel te vaak weet men niet wat de mogelijkheden zijn. Ik ga samen met je op zoek en plant zaadjes overal waar ik kom.

Ik heb een passie voor autisme en hoogbegaafdheid, je mag me gerust zowel deskundig en ervaringsdeskundig noemen.

Als gevoelig persoon weet ik als geen ander hoe belangrijk rust, ruimte, natuur en respect voor het eigen tempo voor gevoelige mensen is.

Ik kijk er naar uit om jullie te ont-moeten!

Tot snel,

Tinne

MIJN BAGAGE

Ervaring - Kennis - Opleiding

2021 - Sandra Kleipas

INDIVIDUEEL EMOTIONEEL BEGELEIDER

Een manier om kinderen, jongeren & volwassenen op een diepgaande en individuele manier sociaal-emotioneel te begeleiden.
Visuele werkvorm met materialen voor het begeleiden en verwerken van (angst)thema's waaronder rouw, faalangst, hoogsensitiviteit,...., het herkennen, begrijpen en leren plaatsen van basisemoties. Deze methode doet je inzicht geven en werken aan 'probleem'-gedrag.
Vanuit systemisch oogpunt betrekken we het gezin en/of omgeving in de begeleiding. Dit kan in het verhaal of werkelijk samen aan tafel.
Manieren om te werken met 'Het volle hoofd'.

2019 - AP Hogeschool

BANABA AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN - EEN ORTHOPEDAGOGISCH PERSPECTIEF

Een breed, wetenschappelijk kader aan om met autisme om te gaan. 
De ontwikkeling van de mens is het vertrekpunt - autismespectrumstoornissen krijgen daarin een correcte plaats. 
Wetenschappelijk en op de praktijk gebaseerd methodische handelen in het omgaan met mensen met ASS en hun netwerk. 
Het ondersteunen van mensen met ASS binnen het gehele spectrum en in de transities binnen alle levensdomeinen
Het uitbouwen van ondersteunings-, en begeleidingstrajecten vanuit een visie gefundeerd in ‘auti-denken’.

2020 - Brain Blocks

WERKEN MET BRAIN BLOCKS

Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.
Ook zeer geschikt voor psycho-educatie rond autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid, trauma,...

2022 - Autism in Context (Peter Vermeulen)

H.A.P.P.Y.-COACH (AUTISME)

Gelukkig zijn, willen we dat niet allemaal? En wanneer we kunnen bijdragen tot elkaars geluk, klinkt het plaatje nog mooier! In het H.A.P.P.Y.-programma, ontwikkeld door Peter Vermeulen, leer je verschillende, wetenschappelijk bewezen welzijnsstrategieën om te zetten tot een praktisch, autismevriendelijk geluksplan, voor jezelf én een kind, jongere of volwassene met autisme.
Een programma bij Autism in Context, ontwikkeld door Peter Vermeulen.

2022 - RINO Universiteit Amsterdam

NIEUWE AUTORITEIT EN GEWELDLOOS VERZET IN GEZINNEN

Steeds meer ouders, hulpverleners en leerkrachten ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. Duidelijk grenzen stellen en consequent optreden wordt moeilijk. Zorgfiguren dreigen vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen en preken worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren.
Het model Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door de Israëlisch psycholoog Haim Omer en verder uitgewerkt door The New Authority Center, biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de volwassen  aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie van het inzetten van een krachtig netwerk.  De gedragenheid en de steun uit het netwerk zijn van essentieel belang bij de slaagkansen van deze aanpak.

i.o. - Thomas More

POSTGRADUAAT SYSTEEMCOUNSELOR

Verdieping in de systemische en contextgerichte begeleiding bij psychosociale problemen. Theoretische basiskennis, hulpverleningsvaardigheden en ethische reflectie. Dit alles in een systemisch perspectief en met persoonlijke groei van de cliënt voor ogen. 
Empowerment en de focus op herstellende krachten en mogelijkheden vormen een rode draad.  Focus op veranderingsgericht- of competentiegericht werken.

2023 - Labs by reconstructive

RECONSTRUCTIVE THERAPY

Reconstructive is een ultra-vernieuwende methode voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn. Het ondersteunt de groei van persoonlijk leiderschap, eigenwaarde en emotionele intelligentie.
·     Gezonder maken van emoties die linken aan onbewuste, onverwerkte situaties
·     Ontwikkelen van innerlijk leiderschap en durf
·     Ontwikkelen van zelfbewustzijn voorbij het mentale

2023 - Huis helder

MEISJES EN VROUWEN MET AUTISME. HOE HETZELFDE OOK ANDERS KAN ZIJN.

Meisjes en vrouwen met autisme worden vaak bekeken als een specifieke doelgroep. Wat maakt hen zo speciaal? Functioneren ze anders dan mannen met autisme? En vragen ze dan ook een andere benadering? 
De belangrijkste bevindingen op een rijtje. De valkuilen bij de aanpak bij begeleiding van vrouwen en meisjes.

2019 - AP Hogeschool

ZINTUIGLIJK PROFIEL

Het gaat om een vragenlijst die helpt gedrag te observeren. Je vraagt cliënten naar sensorisch functioneren op het gebied van kijken, luisteren, voelen, ruiken, proeven, evenwicht, houding en bewegingsgevoel. Als je een zintuiglijk profiel opstelt, kun je vervolgens hulp op maat bieden.

2020 - Kinderen centraal

CIRCLE OF SECURITY

'The Circle of Security' is een ouder-reflectiemodel.

Het helpt om de emotionele wereld van een kind beter leren begrijpen, de vaardigheden van een kind om emoties te reguleren vergroten.

Het zelfvertrouwen van een kind versterken.​ De focus verleggen van het sturen van gedrag naar het verbeteren van de kwaliteit van de relatie. De zelfreflectie van zorgfiguren stimuleren door nieuwe opties aanreiken om zorgfiguren te helpen emoties van kinderen te sturen.

Een stap voor stap aanpak leren om veilige hechting van kinderen te bevorderen.

2019 - AP Hogeschool (Lezing)

AUTISME EN GAMEN

Wegwijs in de materie en stilstaan bij de risico’s maar ook bij de voordelen van gamen bij jongeren met ASS. 
Door Wouter Vandyck, hij heeft zijn deskundigheid rondom gaming en ASS opgebouwd in zijn jarenlange ervaring als gezinsbegeleider bij VZW het Raster. Zijn eigen passie voor computergames kwam goed van pas om contact te leggen met veel jongeren met ASS en problematisch gamegebruik.

2023 - 2 the .

POLYVAGAALTHEORIE EN AUTISME

De biologie van de stress ontrafeld. Opleidingsavond over polyvagaaltheorie en de link met autisme.

2018 - Zelfmoordlijn

SUÏCIDEPREVENTIE

Je hebt de vraag gesteld "denk je aan zelfmoord" en de cliënt knikt bevestigend. En...wat nu?
Het gesprek over zelfmoord. Hoe begin je eraan? Wat zijn aandachtspunten in het gesprek met suïcidale cliënten? Welke vragen kan je stellen? En hoe formuleer je die dan best? Wat kan ik zeggen tegen een cliënt die in de tunnelvisie "gevangen" zit? Welke basishouding neem ik aan als hulpverlener? Hoe behoud ik een evenwicht tussen hoop en wanhoop, bij mezelf als hulpverlener en bij de cliënt?
Deze opleiding was een initiatief van de Vlaamse Autismevereniging en er werd gekeken door de auti-bril.

2020 - Geef me de 5

WERKEN MET STRATEGIEKAARTEN

26 strategiekaarten met een duidelijk stappenplan voor veelvoorkomende opdrachten en leerstof.
Met de Strategiekaarten groeien jongeren in zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Hun huiswerk is overzichtelijk en op tijd af. Dat geeft rust.

2023 - Luk Dewulf

KIEZEN VOOR TALENTEN

Inzicht in talent is onmisbaar om te kunnen kijken naar burn-out, energiegevers en energievreters. Binnen deze opleiding keken we naar hoe talent in kaart gebracht kan worden en ingezet binnen coaching.

2022 - Landstra

GEWELDLOZE COMMUNICATIE

Geweldloze Communicatie is een manier van communiceren gericht op gezamenlijke waarden en behoeften. Zie het als een manier om in gesprek te gaan met onszelf en de ander waarin je duidelijk bent over wat jij voelt en ervaart en je de verantwoordelijkheid neemt voor jouw gevoelens en behoeften.

2022 - Centrum Zit Stil

FAALANGST EN ADHD

Waarom hebben mensen met ADHD zo veel faalangst. Welke begeleiding/aanpak kan helpen,...

2002 - Hogeschool Gent

MAATSCHAPPELIJK WERK

Als sociaal werker bied je een eigen aanvullend perspectief op gezondheid. Je buigt je zowel over beleidsvorming als over begripsvorming. Je analyseert hoe mensen ‘kijken naar’ en ‘omgaan met’ ziektes. Het concept ‘levenskwaliteit’ speelt hierin een grote rol. Zo behandelen we topics als: outreach en toegankelijkheid, de diverse invloeden op ziekte en gezondheid, de invloed van cultuur en de tijdsgeest. Sociaal werk in de gezondheidscontext behandelt volgende thema's: zorg en gezondheid, gezondheidsbeleid, preventie, gezondheidspsychologie.

2019 - Vives Hogeschool

BANABA BOERDERIJDIEREN IN DE ZORG- EN WELZIJNSSECTOR

Het inzetten van dieren in de zorgsector gebeurt vandaag op een weloverwogen en doordachte manier, op basis van de persoonlijkheid, de zorgvraag en de behoeften van de patiënt en met het natuurlijke gedrag en het welzijn van het dier als uitgangspunt.
Via specifieke activiteiten op maat van de doelgroep – animal assisted interventions of AAI’s - worden de positieve invloeden van het dier op de mens maximaal benut. Dieren bewezen hun nut in therapeutische en (ortho)pedagogische settings en in specifieke leeromgevingen.

1999 - Sint Maria Instituut

JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG

Opleiding tot opvoeder A2 in het jeugdwerk en de gehandicaptensector.
Stages: CKG De kleine vos (kinderen uit een problematische opvoedingssituatie), Dagcentrum 't punt (volwassenen met een mentale beperking).

2024 - SENSOA

HET VLAGGENSYSTEEM - HOE REAGEREN OP SEKSUEEL GRENSOVERSCHIJDEND GEDRAG?

Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren.

Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, van oké naar helemaal niet oké. Ze zijn aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elke vlag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

Het Sensoa Vlaggensysteem bekijkt seksuele situaties vanuit twee basisprincipes: de seksuele ontwikkeling en seksuele integriteit.

2024 - 2The.

AUTISTISCHE BURN-OUT

Wat is een autistische burn-out? Wat is het verschil met een gewone burn-out.

Hoe ontstaat het? Wat zijn de oorzaken? Hoe herken je een autistische burn-out? En wat kan je er aan doen?

bottom of page