top of page

NIEUWE AUTORITEIT EN GEWELDLOOS VERZET

Ik heb werkelijk een passie voor nieuwe autoriteit en geweldloos verzet. 

 

Wat is Nieuwe Autoriteit?


Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag waartegen ouders zich niet uitdrukkelijk verzetten, is een gemiste kans om een veilig klimaat te creëren. Dit is de inzet van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV).

Ouders, leerkrachten, opvoeders die kiezen voor de weg van Nieuwe Autoriteit, kiezen ervoor om…

  • Aanwezig te zijn en te blijven in het leven van hun kind, ook als het moeilijk loopt

  • Zichzelf onder controle te houden en bewust, pro-actief het eigen handelen vorm te geven

  • Te handelen als deel van een netwerk, in team en met andere betrokkenen zoals school, familie, sportclub,...

  • In een transparante sfeer te werken: iedereen merkt hoe ze hun gezamenlijke autoriteit vormgeven

  • Altijd te streven naar verbinding met kinderen of jongeren: “Ik ben en blijf je opvoeder, ook als het moeilijk gaat laat ik je niet los.”

  • Zich te verzetten tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag op een niet-escalerende manier, krachtig en vastberaden.

Het doel om onmiddellijk het kind te veranderen mag losgelaten worden. Ouders nemen echter wel de stelling in “Ik ben je ouder en blijf je ouder”.

De nadruk wordt gelegd op de kracht van ouders: om door te zetten en om weerstand te bieden op een vastberaden en niet-aanvallende manier. Zij moeten ver wegblijven van macht en het verkrijgen van dominantie.

Aanbod

Je kan bij TINZICHT terecht voor een 12 weken durende OUDERTRAINING NIEUWE AUTORITEIT EN GEWELDLOOS VERZET en een twee maandelijks praatcafé rond dit thema.

Klik op de foto's voor meer informatie over dit aanbod.

Oudertraining NIEUWE AUTORITEITd_edited.
409169990_122104467422142878_71738740257
bottom of page